Podporujeme ty, kteří mají znalosti, zkušenosti a vize v oblastech, které považujeme za důležité pro rozvoj české společnosti.

Slovo zakladatele

„Moje rodina i já jsme měli v životě štěstí. Podařilo se nám vybudovat úspěšné podnikání, které dává práci řadě lidí, přináší na svět špičkové výrobky a posouvá technologický vývoj neustále kupředu.

Jsem nesmírně rád, že jsme v pozici, kdy můžeme naplnit moji dlouholetou vizi vracet společnosti alespoň část z toho, co nám v minulých letech umožnila získat, a podpořit ty oblasti života společnosti, jež si na své poslání vydělat nemohou.

Podporujeme proto ty, kteří mají znalosti, zkušenosti a vize v oblastech, které považujeme za důležité pro rozvoj naší společnosti. Poskytujeme jim jen základní impuls ve formě otevřené možnosti pro získání finančních zdrojů z nadace a necháváme na nich, jak nejlépe tyto prostředky využít. Rádi bychom inspirovali i další, kdo mají možnost udělat něco podobného, protože věříme, že to přinese hodnotu nám všem.

Jako zakladatel jsem se rozhodl do nadace vložit část svého kapitálového majetku a zajistit jí tak pravidelné příspěvky z jeho finančních výnosů. O správu vložených prostředků jsem požádal osobnosti, které jsem během svého života poznal jako zkušené, respektované a hodnotově silně orientované odborníky, jejichž úsudku a postojů si vážím a s nimiž mne v naprosté většině pojí dlouholeté přátelství. Věřím, že hodnoty, které ctí, přenesou do působení nadace.

Je pro mě důležité, že vizi pomáhat druhým se mnou sdílejí moji nejbližší. Naše nadace není rodinnou jen podle názvu, ale díky společnému přesvědčení mé rodiny. Věříme, že se nám podaří alespoň drobným dílem přispívat k hledání potřebných cest a naplňování těch správných cílů ve prospěch naší společnosti.“

René Holeček

Naše poslání

Podporujeme ty, kteří mají znalosti, zkušenosti a vize v oblastech, které považujeme za důležité pro rozvoj naší společnosti. Poskytujeme jim jen základní impuls ve formě otevřené možnosti pro získání finančních zdrojů z nadace a necháváme na nich, jak nejlépe tyto prostředky využít. Rádi bychom inspirovali i další, kdo mají možnost udělat něco podobného, protože věříme, že to přinese hodnotu nám všem.

Program podpory

Mezi hlavní oblasti podpory patří české vzdělání a školství. Vzdělaná společnost je primární podmínkou rozvoje každé civilizace, proto se jí bude nadace ve své činnosti intenzivně a pečlivě věnovat.

Kvalita zdraví člověka a celého sytému zdravotnictví je nezbytným předpokladem pro plnohodnotný a aktivní život každého z nás, proto se nadace zaměřuje na oblast zdravotnictví, péči o zdraví a sociální péči.

V neposlední řadě nadace podporuje vědu a výzkum, protože věří, že se jedná o oblasti, které jsou základem pokroku a vývoje.

Nadace podporuje především organizace, jako například vysoké školy nebo nemocnice, které jsou schopné významně rozvíjet svůj potenciál, nicméně aktuální způsob financování jim to ne vždy umožňuje.

Vedle této hlavní části podpory se správní rada zaměří také na specifické projekty způsobilé přinést změny, nové objevy či postupy. Nejedná se tedy primárně o otevřenou nadaci, do které je možné přihlásit individuální žádosti.

Pravidla podpory

O přidělování příspěvků z prostředků nadace rozhoduje její správní rada v pravidelných zasedáních.

O poskytnutých příspěvcích a jejich výši informuje nadace transparentním způsobem v pravidelně zveřejňovaných zprávách a prostřednictvím těchto webových stránek.

Kontrola využívání finančních prostředků probíhá standardními nástroji, které mají pro tento účel nadace dle zákonné úpravy k dispozici, a to primárně prostřednictvím ročních zpráv, které budou příjemci překládat nadaci ke schválení. Nadace dále využívá smluvní kontrolní mechanismus tzv. odpovědného zástupce, který bude ustaven na straně příjemce a který bude mít na starosti odborné zajištění konkrétního využití finančních prostředků. S ním pak bude nadace v průběhu roku pravidelně komunikovat.

Výroční zprávy nadace

Výroční zpráva Nadace rodiny Holečkových za rok 2023.
Výroční zpráva HFF 2023 PDF

Výroční zpráva Nadace rodiny Holečkových za rok 2022.
Výroční zpráva HFF 2022 PDF

Novinky

Změny v orgánech Nadace
Praha, 11. 8. 2023
Členem správní rady Nadace rodiny Holečkových se dne 11. 8. stala Barbora Holečková.

Změny v orgánech Nadace
Praha, 28. 12. 2022
Člen správní rady Nadace rodiny Holečkových Tomáš Pojar rezignoval na tuto svoji funkci s účinností ke dni 31. 12. 2022. Důvodem je jmenování pana T. Pojara do funkce Poradce pro národní bezpečnost od 1. 1. 2023. Dozorčí rada Nadace projednala rezignaci a schválila její účinnost k 31. 12. 2022.

Partneři, kteří nám pomáhají

  • Havel & Partners Havel & Partners
  • Komerční banka Komerční banka
  • RENOMIA, a. s. RENOMIA, a. s.
  • Bison & Rose Bison & Rose

Správní rada

PhDr. Petr Kolář

PhDr. Petr Kolář

předseda správní rady

Patří mezi široce respektované osobnosti veřejného života v ČR i v zahraničí. Bývalý diplomat a vysoký státní úředník působil jako historik, novinář, byl velvyslancem ve Švédsku, Irsku, USA i v Rusku, náměstkem ministra zahraničí a poradcem prezidenta Václava Havla. Celoživotně se orientuje na mezinárodní vztahy a bezpečnost.

Ing. Lubomír Kovařík, MBA

Ing. Lubomír Kovařík, MBA

místopředseda správní rady

Bývalý stíhací pilot a později vrcholový manažer je mnohaletým spolupracovníkem zakladatele Nadace. Byl mimo jiné výrobním a později generálním ředitelem společnosti Škoda Praha, v posledních více než patnácti letech vedl Českou zbrojovku Uherský Brod a následně celou skupinu Colt CZ Group. V současnosti je předsedou její dozorčí rady a předsedou sekce obranného průmyslu Hospodářské komory ČR.

Mgr. Ondřej Novák

Mgr. Ondřej Novák

místopředseda správní rady, ředitel nadace

Právní specialista zaměřující se na české zdravotnictví, úhrady zdravotních pojišťoven a farmaceutický průmysl. Je zakladatelem a ředitelem společnosti Pharmservice s.r.o. působící v oblasti klinického hodnocení léčiv v České republice a na Slovensku.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

člen správní rady

Vysokoškolský profesor v oborech lékařské chemie a biochemie. Byl děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v níž působí jako přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. Po dvě funkční období byl rektorem Univerzity Karlovy, byl také předsedou České konference rektorů.

Eva Svobodová, Ph.D.

Eva Svobodová, Ph.D.

člen správní rady

Expertka v oblasti mezinárodních vztahů je dlouholetou spolupracovnicí zakladatele Nadace. Působila na různých pozicích v bezpečnostní oblasti, mimo jiné v rámci policejní mise EU v Afganistánu, na ministerstvu obrany ČR, na Stálé delegaci ČR při NATO i v centrále Severoatlantické aliance v Bruselu. Byla poradkyní generála Petra Pavla v jeho funkci předsedy vojenského výboru NATO. V současnosti je ředitelkou vnějších vztahů Colt CZ Group.

Zbyněk Pavlačík

Zbyněk Pavlačík

člen správní rady

Odborník na mezinárodní bezpečnost a veřejnou diplomacii. Je spoluzakladatelem a předsedou sdružení Jagello 2000, jež provozuje Informační centrum NATO v Praze a je organizátorem každoročních Dnů NATO v Ostravě.

Barbora Holečková

Barbora Holečková

člen správní rady

Konzultantka v mezinárodní poradenské firmě. Vystudovala ekonomii, finance a management ve Spojených státech amerických.

Dozorčí rada

Ing. Věslava Piegzová, MBA

Ing. Věslava Piegzová, MBA

předseda dozorčí rady

Manažerka a dlouholetá blízká spolupracovnice zakladatele Nadace v jeho podnikatelských a investorských projektech. Působila ve finančních a ekonomických rolích v Třineckých železárnách, ve společnosti České loděnice, od roku 2013 pak v České zbrojovce jako její finanční ředitelka a později místopředsedkyně představenstva. Působila také v dozorčí radě holdingu Colt CZ Group.

Ing. Jana Růžičková

Ing. Jana Růžičková

člen dozorčí rady

Mnohaletá blízká spolupracovnice zakladatele Nadace působí přes 15 let v manažerských a výkonných pozicích ve společnostech zakladatele Nadace. Specializuje se na M&A transakce, problematiku auditu a compliance. Byla členkou představenstva skupiny Colt CZ Group a v současnosti působí v její dozorčí radě.

Mgr. David Neveselý

Mgr. David Neveselý

člen dozorčí rady

Vyhledávaný advokát v oblasti fúzí a akvizic a korporátního a finančního práva. Vede specializovaný poradenský tým pro privátní klientelu v České republice a na Slovensku v přední advokátní kanceláři Havel & Partners.

Kontakty

Nadace rodiny Holečkových
Holecek Family Foundation

Opletalova 1284/37
110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ 14100550

info@holecekfoundation.cz